Túi EVA Tự Hủy, Tự Tan Chảy, Nóng Chảy

Túi EVA Tự Hủy, Tự Tan Chảy, Nóng Chảy được ứng dụng nhiều trong ngành cao su, pha trộn công thức các loại nguyên liệu, sau đó sẽ được đưa toàn bộ vào máy nhào trộn và hoàn toàn hòa tan, giảm thiểu thao tác và bảo vệ môi trường làm việc hiểu quả.