TUYỂN DỤNG

Công ty cần tuyển dụng một số nhân sự để phát triển mở rộng quy mô

  • TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

    13-09-2022 // 702 lượt xem

    Do nhu cầu cần mở rộng thị trường, Công ty cần tuyển dụng 5 nhân viên bán hàng và 2 nhân viên văn thư với các tiêu chí sau:

    Chi tiết →