Chất đốt sinh khối thay thế cho than đá, dầu DO, FO hoặc than củi dùng để đốt lò hơi công nghiệp

Chất đốt sinh khối thay thế cho than đá, dầu DO, FO hoặc than củi dùng để đốt lò hơi công nghiệp phục vụ cho lò sấy, lò nhuộm vải, dệt sợi, công nghệ sản xuất giấy, may mặc, chế biến thuỷ sản, nông sản, thực phẩm v.v…