Chất đốt sinh khối thay thế cho than đá, dầu DO, FO hoặc than củi dùng để đốt lò hơi công nghiệp

Chất đốt sinh khối thay thế cho than đá, dầu DO, FO hoặc than củi dùng để đốt lò hơi công nghiệp phục vụ cho lò sấy, lò nhuộm vải, dệt sợi, công nghệ sản xuất giấy, may mặc, chế biến thuỷ sản, nông sản, thực phẩm v.v…

HOTLINE


Hot line 1
0907.898.552

Hot line 2
0947.994.308
Hot line 3
0328.712.535
Hot line 4
0799.898.552

ONLINE

  • Hot Skype

    Hot Skype

    0907898552

FANPAGE