Hạt Nhựa LDPE LF410 - LOTTE

Hạt nhựa LDPE LF410 là một loại nhựa polyethylene mật độ thấp được sản xuất trong quy trình hình ống, được thiết kế cho màng (Film) , tạo bọt (Foam) và có khả năng xử lý tuyệt vời, tính chất quang học tuyệt vời và tính chất cơ học

Hạt Nhựa LDPE LF410 - LOTTE

  • Giá bán:Liên hệ

Thông tin chung (general information):

Hạt nhựa LDPE LF410 là một loại nhựa polyethylene mật độ thấp được sản xuất trong quy trình hình ống, được thiết kế cho màng (Film) , tạo bọt (Foam) và có khả năng xử lý tuyệt vời, tính chất quang học tuyệt vời và tính chất cơ học
(LF410 is an Low-density polyethylene resin produced in the tubular process, designed for film, foamed and has excellent processability, excellent optical properties, and mechanical properties.)

Tính chất nổi bật:(Key Features)

- Khả năng xử lý tuyệt vời và tính chất cơ học.(excellent processability and mechanical properties)

- Mắt cá thấp (Low fish eye)

- Tính chất quang học tuyệt vời.(excellent optical properties)

- Tinh chất chống trượt, chống chặn.(slip, anti-blocking properties)

- Dấu Nhiệt (Heat seal)

Ứng dụng:(applications)Hạt nhựa LDPE LF410:

- Thổi màng (general blown film)

- Tạo nở xốp, tạo bọt (Foamed)

Thông số (Properties) Hạt nhựa LDPE LF410:

- Chỉ số dòng chảy (Melt Flow index): 2.0 g/10min

- Mật độ (Density):                               0.923 g/cm3     

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha