TRIGONOX 101 AKZONOBEL - NOURYON

TRIGONOX 101 AKZONOBEL ( NOURYON) là chất nối mạch (liên kết mạch) tự nhiên cho ngành nhựa và cao su...

TRIGONOX 101 AKZONOBEL - NOURYON

  • Giá bán:Liên hệ

TRIGONOX 101 AKZONOBEL ( NOURYON) là chất nối mạch (liên kết mạch) tự nhiên cho ngành nhựa và cao su...

"pure dialkyl peroxide used for crosslinking natural and synthetic rubbers as well as thermoplastic polyolefins. procures excellent scorch safety"

dialkyl peroxide tinh khiết được sử dụng để liên kết chéo cao su tự nhiên và tổng hợp cũng như polyolefin nhựa nhiệt dẻo.

"Polymerization of rheology polypropylene trigonox 101 is an efficient peroxide for the degradation of polypropylene (CR-PP) in the temperature range of 200-250oC. Trigonox 101 allows polypropylene producers great flexibility in controlling a polymer's melt flow index (MFI). Small changes in either peroxide concentration or process temperature can produce significantly different MFI'S"

Trùng hợp lưu biến polypropylene trigonox 101 là một peroxide hiệu quả để phân hủy polypropylene (CR-PP) trong khoảng nhiệt độ 200-250oC. Trigonox 101 cho phép các nhà sản xuất polypropylene linh hoạt trong việc kiểm soát chỉ số dòng chảy của polymer (MFI). Những thay đổi nhỏ về nồng độ peroxide hoặc nhiệt độ quá trình có thể tạo ra MFI'S khác nhau đáng kể.

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha